English version

 

Działalność Biura Matrymonialnego "KOCHAJ !" zarejestrowana jest w U M Sosnowiec pod nr 55197

Biuro Matrymonialne "KOCHAJ!" jest również członkiem

ZWIĄZKU BIUR MATRYMONIALNYCH W EUROPIE

i posiada stosowny CERTYFIKAT

oraz przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Związku

(T³umaczenie: Zarejestrowany i zatwierdzony Związek Biur Matrymonialnych w Europie
- gwarantuje JAKOŚĆ, ZAUFANIE I KOMPETENCJE Biur zrzeszonych w Związku)

 


Adres Biura :

41 - 200 SOSNOWIEC
ul. Kiepury 47,
WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - tj. dnia i godziny spotkania

Adres do korespondencji :

mgr Henryk PRZĄDAK
41-200 SOSNOWIEC
Skr. poczt. 181BIURO CZYNNE:     od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 16

Str. Internetowa : www.kochaj.org e-mail: kochaj@kochaj.org

(32) 726 56 09, 501 77 88 68